Ems blogg

Ems blogg

Löst tyckande väl underbyggt av fakta.

Someone must be interested in how I feel, just because I'm here, just because I'm real. (Ani Difranco)

Vore det inte lättare att byta matvanor?

MiljöPosted by Em 2008-01-04 11:16
Danska forskare har slagit rekord i antal dagar att hålla ålar, födda i fångenskap, levande. Ålarna håller på att ta slut, vilket ju är tråkigt för dem som gillar att äta ål - och så för ekosystemet, där ålarna ingår, förstås. Därför försöker man på olika håll föda upp ålar i fångenskap. Det är svårt, eftersom den här speciella sortens ål är genetiskt programmerad till att bli könsmogen först när den har simmat hela vägen till sitt parningsställe (långt bort, jag verkar ha glömt alla detaljer). Genom att injicera könshormon från kanadensisk lax har dom danska forskarna lyckats få ålarna att para sej i alla fall, men eftersom ingen människa har lyckats studera ålarnas yngelliv i frihet, så dog alla yngel efter tolv dagar. Man kan anta att dom plågades ihjäl. Tidigare har man bara lyckats hålla liv i dem i tre dagar.

Varför gör man då detta? För att bevara den ekologiska mångfalden? För att öka ålbeståndet i havet? För att lära sej nånting om hur Skapelsen fungerar? För att hjälpa sjuka och funktionshindrade människor och djur? Nej, för att det skulle ge stora ekonomiska vinster att kunna föda upp ålar i fångenskap - och för att kunna exportera levande ålar till exempelvis Kina. Levande. Plågsamt. Meningslöst.

  • Comments(0)//emsblogg.qaw.se/#post278